shape
Copyright © 2015 Sereegroup All Rights Reserved.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ " เสรีเฟอร์นิเจอร์ "

ด้วยคุณภาพ ความซื่อตรง ฝีมือ ความชำนาญ ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในทุกระดับ
(Business Family)

         เราพร้อมสร้างจินตนาการของท่าน ให้เป็นความจริงในรูปแบบที่ท่านต้องการด้วย ประสบการณ์ที่ยาวนาน และทีมช่างฝีมือผู้ชำนาญงานในการทำเฟอร์นิเจอร์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำในการออกแบบตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่างๆ และ เฟอร์นิเจอร์ Built In

         ด้วยการคัดสรรไม้อย่างดี และผ่านขบวนการต่างๆ ก่อนที่จะนำมาทำเป็นการทำเฟอร์นิเจอร์ ทำให้เนื้อไม้ของเรามีความแข็งแรง และทนทาน ตลอดการใช้งาน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่เรารับประกันคุณภาพทุกชิ้นงาน ที่ผ่านการสร้างสรรค์จากเรา
" เสรีเฟอร์นิเจอร์ "  ด้วยคุณภาพ ความซื่อตรง ฝีมือ ความชำนาญ ทำให้เราเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในทุกระดับ  (Business Family)
[FURNITURE]  [ACCOUNT] [CONTACT US] [ HOME]

Free counter and web stats
เฟอร์นิเจอร์ Built In
เราเป็นธุรกิจครอบครัว สิ่งที่เรายึดถือ คือ " ความซื่อสัตย์  ตรงไปตรงมา " ในเรื่องของราคา คุณภาพไม้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เรานำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ เรารับประกันได้ถึงความ แข็งแรง และทนทาน  จึงทำให้เราเป็นที่ยอมรับ และมั่นใจจากลูกค้า  ว่าเฟอร์นิเจอร์ของเราคือ "คุณภาพ"

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์โทร และ Email ตามด้านล่างนี้
Tel. :  087-900-8010   เอก   (เสรีเฟอร์นิเจอร์)
Fax :   02-321-3865          
Email : ekkachai_seri@hotmail.com  และ  master@sereegroup.com